"Karin är kompetent, inkännande och intuitiv i en väl avvägd balans. Jag har fått handfasta råd, och också känt mig både sedd och hörd av Karin, då hon är noga med att fråga och förstå vem jag är som hon skall hjälpa och vad jag har för behov. Det känns också tryggt för mig att Karin har arbetat många år i inredningsbranschen, och att hon även bemästrar den strukturerade mer manliga aspekten av livet."

PERNILLA CARRIER, SALTARÖ, STOCKHOLM Developer