Karin Svanberg arbetar som rådgivare och inspiratör med betoning på hållbarhet i både rum och människor.  Med små enkla medel har hon en unik förmåga att skapa balans, harmoni och energi med utgångspunkt från det som redan finns.

Att utmana sig själv till att alltid prestera 100% är något vi dagligen motiveras att uppnå genom social media, arbetet eller hemmet. Vi strävar ofta efter att utvecklas och expandera vår kunskapsområden samtidigt som vi ifrågasätter vart energin att orka ska komma ifrån. Vardagen blir tyngre för många av våra människor och sjukskrivning och utmattning blir allt vanligare.

Karin jobbar i Stockholm och har länge jobbat med människor och nära studerat metoder att finna kraft och balans på. Genom rätt balans i hemmet, på arbetsplatsen, i livet och i själen kan vi även skapa balans på jorden och på det prestera 100%.